Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Khởi công xây dựng Nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI - Chi nhánh Bình Định

Ngày 06/03/2017 Công ty LICOGI 16 M&C ký kết hợp đồng thi công xây dựng Nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI - Chi nhánh Bình Định, hạng mục Xây dựng tại KCN Nhơn Hòa - An Nhơn - Bình Định

Thời gian thi công: 05 tháng

Tổng giá trị HĐ (sau thuế): Hơn 14 tỷ đồng.

 

 

 Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang