Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 4/04/2011, Tại Hội trường lầu 5 Công ty CP Licogi16, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Licogi 16.M tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
Ngày 4/04/2011, Tại Hội trường lầu 5 Công ty CP Licogi16, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Licogi 16.M tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 có sự hiện diện của hơn 80 cổ đông, đại diện cho 133 cổ đông. Lãnh đạo Công ty CP Licogi 16, các đơn vị là đối tác, khách hàng của công ty, các cơ quan báo chí, cácông bà thành viên HĐQT, BKS… cùng đông đảo CBCNV công ty.

Sau lời khai mạc, thay mặt HĐQT,Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trực tiếp điều hành Đại hội. Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội đã nghe nhiềuý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau đây:
1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động đầu tư năm 2010. Theo đó kết thúc năm tài chính 2010 sản lượng công ty đã đạt 102 tỷ đồng, doanh thu đạt 74,133 tỷ đồng mức lợi nhuận sau thuế đạt 0,223 tỷ đồng.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2011: - Sản lượng: 115 tỷ đồng, doanh thu 97,750 tỷ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng.
3. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, kế hoạch cổ tức năm 2011… và một số nội dung khác (Chi tiết Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên)
Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung đại hội với tỷ lệ đồngý đạt 100%.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Licogi 16.M đã kết thúc thành công tốt đẹp mở ra.Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang