Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 22/12/2017 Công ty CP LICOGI 16 M&C đón nhận chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực Thi công kết cấu thép công trình hạng I do Bộ xây dựng cấp.
Với năng lực và kinh nghiệm từ hơn 10 năm nay, LICOGI 16 M&C luôn luôn khẳng định uy tín và chất lương trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang