Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Công bố thông tin thành viên HĐQT mới, chi tiết vui lòng xem tại đây

Thành viên HĐQT nhiệm ký 2017-2022 của Công ty CP LICOGI 16 gồm ba thành viên:

1. Ông Lê Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty

2. Ông Phí Ngọc Anh - Thành viên HĐQT

3. Bà Phạm Thị Thương - Thành viên HĐQT.Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang