Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Từ ngày 23 đến ngày 29/6/2014,Ông Vũ Công Hưng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cơ khí LICOGI 16M tham gia đoàn giao thương tại Nagasaki Nhật bản, mục tiêu của chuyến giao thương là tìm kiếm và mở rộng thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ khí, mong muốn trở thành đối tác của khách hàng Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và sản xuất sản phẩm cơ khí tại thị trường Việt nam, xuất khẩu sản phẩm cơ khí ( kết cấu thép, thiết bị, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ,…), trở thành đối tác tin cậy trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ khí đối với khách hàng Nhật Bản
Một số hình ảnh tại buổi giao thương.Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang