Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

10 năm, một khoảng thời gian tuy không dài nhưng đã có ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của Công ty, tôi cũng như toàn thể CBNV Công ty vô cùng phấn khởi và tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua, đã có những thay đổi lớn về tầm vóc cũng như vị trí của Công ty trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong thời kỳ đổi mới, chúng tôi luôn tự hỏi: Làm gì thiết thực nhất cho bản thân, cho gia đình và đóng góp thật nhiều cho xã hội? chúng tôi vừa làm vừa suy nghĩ rất nhiều để định ra hướng đi xây dựng và phát triển cho Công ty. Chỉ có sự bền bỉ, quyết tâm, sự hy sinh, chịu đựng và nắm bắt thời cơ mới được như mong muốn, tạo lập môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhằm phát huy một cách toàn diện năng lực của mỗi cán bộ công nhân viên lao động. Từ đó, đem lại lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo thu nhập cao cho người lao động.  

Chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh và chính sách đã xác định. Công ty LICOGI 16 M&C luôn mạnh dạn có những đổi mới về phương pháp quản lý, phương án kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ. Trên nền tảng đó văn hóa doanh nghiệp mang tính nhân bản cao, tạo nên giá trị cốt lõi có tính quyết định cho sự phát triển bền vững của LICOGI 16 M&C.

Bằng bằng sự đoàn kết và tăng cường hợp tác cả bên trong lẫn bên ngoài; cùng với sự kiên tâm và bền chí; vượt qua khó khăn, thử thách. Công ty LICOGI 16 M&C nhất định sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường thực thi những sứ mệnh và chính sách của mình để không phụ lòng tin và sự nhiệt tình giúp đỡ của tất cả các quý vị.Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang