Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 03/08/2015 Công ty CP LICOGI 16 M&C ban hành Quyết định: Bổ nhiệm Ông Vũ Hữu Trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

 Ông Vũ Hữu Trí, sinh ngày 25/05/2015

 Nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng

 Kinh nghiệm trong ngành kết cấu thép: 10 năm.

 Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang