Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Công ty CP LICOGI 16 M&C ký kết hợp đồng với Cty CP Xi măng Hà Tiên 1

Dự án Thi công xây dựng công trình gia cố, chống thấm lòng suối Pack Krea

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình gia cố, chống thấm lòng suối Pack Krea

Giá trị hợp đồng: 11.900 triệu đồng

Địa điểm thi công: Nhà máy Xi măng Bình Phước, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang