Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

 • Mã sản phẩm : D&ST
 •  

  Dự án  Posco Maharashtra

  Nhà thầu chính : Công Ty TNHH Hải Kim
  Giá trị hợp đồng : 4,917,530,000 VNĐ
  Thời gian thi công : 11/2012 - 01/2013
  Phạm vi công việc : Gia công chế tạo ống khói xuất khẩu đi ấn độ

   

 • Nội dung
 • Bình luận
Nội dung đang được cập nhật ...
Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang