Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp JE VINA/JE & Tech Company Limited

Giá trị Hợp đồng: 41,593,334 VDN

Thời gian thi công: 04/2014-03/2015

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nguyên liệu thô, lắp đặt thiết bị , đường ống - Dự án Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh.

 

 

 Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang