Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Chủ đầu tư: KOREA-VIETNAM FERTILZIER CO., LTD.
Nhà Máy phân bón NPK Hàn Việt. 
Thuộc tập đoàn Taekwang Hàn Quốc
Tổng thầu EPC: SC ENGINEERING CO., LTD. 
Giá trị Hợp đồng: 9.300.000.000 vnd
Thời gian thi công: 20/4/2017 đến 31/7/2017
Phạm vi công việc: 
1. Cung cấp chế tạo thành phẩm 02 bộ Scrubber 60 tấn ( Thiết bị tạo hạt ) thép trắng SUS 304 
2. Cung cấp chế tạo thành phẩm 02 bộ Stack 55 tấn ( Ống khói ) thép carbon.
3. Cung cấp chế tạo thành phẩm 02 bộ Cyclone 15 tấn ( Thiết bị trao tĩnh nhà máy phân bón  ) thép carbon.
4. Cung cấp chế tạo thành phẩm 02 bộ Vessel 9 tấn ( Bồn khuấy áp lực ) thép trắng SUS 304 


Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang