Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

 • Mã sản phẩm : EQ
 •  

  Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Hongsa -Lào

  NHà Thầu chính : Công ty SANDVIK Mining & Construction (Cộng hòa Áo)
  Giá trị hợp đồng : 4,299,896.00 USD
  Thời gian thi công : 08/2014 - 03/2015
  Địa điểm thi công :
  Tỉnh Aynhabuli  - Lào
  Phạm vi công việc : Lắp đặt và vận hành "Waste Line 1" - C1385 WL1 
  - Bucket Wheel Excavator
  - Belt Wagon
  - Hopper Car
  - Spreader
  - Semi Mobile
   

 • Nội dung
 • Bình luận
Nội dung đang được cập nhật ...
Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang