Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

 • Mã sản phẩm : STR
 • Dự án Hager 

  Chủ đầu tư : Hager Elasaesser Asia Pte Ltd.
  Giá trị hợp đồng : 207.223,00 USD
  Thời gian thi công : 04/2012 - 01/2013
  Phạm vi công việc : Gia công chế tạo bồn
  Flocopac  - Lắp đặt tại Malaysia

 • Nội dung
 • Bình luận
Nội dung đang được cập nhật ...
Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang