Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

1. Ông Lê Văn Hậu
    Sinh năm: 1973
    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
    Chức vụ: Chỉ tịch HĐQT - Giám đốc Cty 

 2. Ông Vũ Hồng Thái

    Sinh năm: 1974

    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Tiến sĩ Kỹ thuật

     Chức vụ: Phó Giám đốc    Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang