Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 05 tháng 5 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Gurmyong Vina Industrial đã tiến hành tổ chức lễ ký kết hợp đồng giữa Công ty Gurmyong Vina Industrial với Công ty CP cơ khí LICOGI 16. Đây là gói thầu thi công “Lắp đặt đường ống” thuộc dự án...
Ngày 28/05/2016 Công ty CP LCIOGI 16 M&C đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thông qua nội dung kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang